0toode(t)

Ostukorvis pole tooteid.

Product was successfully added to your shopping cart.

Tingimused

  1. Üldsätted
  2. Hinnakiri
  3. Tooted ja ostu vormistamine
  4. Toodete eest tasumine
  5. Toodete kohaletoimetamine
  6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
  7. Vastutus ja vääramatu jõud
  8. Isikuandmed ja privaatsus
  9. Muud tingimused

   

1. Üldsätted

1.1 Üldsätted reguleerivad makeup24.ee e-poodi haldava ettevõtte Organic Products OÜ (edaspidi “Müüja“) ja kliendi, kes vormistab e-poes tellimuse (edaspidi “Ostja“) vahelisi tingimusi. Kui Ostja registreerib end teenuse kasutamiseks või ostab kaupu makeup24.ee e-poest, siis tähendab see, et ta nõustub käesolevate ostutingimustega (edaspidi „Tingimused“) ja kohustub neid täitma.
1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad makeup24.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Müüjal on õigus igal ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
1.4 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Ostjat. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.makeup24.ee kaudu.

Tagasi algusesse

2. Hinnakiri

2.1 Kõik e-poes olevad hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2 Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tagasi algusesse

3. Tooted ja ostu vormistamine

3.1 Ostjale luuakse ostukorv hetkel, kui ta on vajutanud toote juures olevat nuppu ”Lisa Ostukorvi”.
3.2 Ostukorvis olevaid tooteid võib Ostja vastavalt soovile enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või eemaldada.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
3.4 Kui Ostja on valinud välja soovitud tooted, kohustub ta tellimuse täitmiseks sisestama nõutud andmed ning tasub toodete eest Swedbank AS-i internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksu arve alusel.
3.5 Ostja kohustub tellimuse vormistamisel esitama oma tõesed andmed. Müüja ei vastuta teenuse täitmisel Ostja esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.6 Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui ettemaksuarvel näidatud tähtaja jooksul on Ostja poolt sooritatud maksekorraldusega laekunud raha Müüja arvelduskontole.

Tagasi algusesse

4. Toodete eest tasumine

4.1 Ostjal on võimalik toodete eest tasuda Swedbank ASi internetipanga kaudu või ettemaksuarvega.
4.2 Tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Ostja ei ole 5 tööpäeva jooksul arve väljastamisest tasunud ettemaksu.
4.3 Kui Ostja tasub toote eest kinkekaardiga, mille väärtus ületab ostusumma, ei hüvita Müüja ülejäänud kasutamata osa. Kinkekaardi limiidi ületamisel tasub Ostja ülemineva summa eelpool toodud tingimustel. Kinkekaarti ei saa vahetada rahaks ning kaart kehtib 180 kalendripäeva väljastamise hetkest, kui kinkekaardile ei ole märgitud teisiti.

Tagasi algusesse

5. Toodete kohaletoimetamine

5.1 Pärast lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.6 toimetatakse tellitud tooted Ostjale kohe pärast toodete jõudmist Müüjani ning seda Ostja poolt valitud meetodil. Tellimuse tarneaeg võib varieeruda kahest (2) kuni kahekümne (20) tööpäevani, olenevalt toote laoseisust. Kui tellitud toode on otsa lõppenud, kohustub Müüja viivimatult Ostjat teavitama ning tasutud summa tagastama 14 päeva jooksul.
5.2 Juhul, kui tellimuse kohale toimetamise aeg on pikem kui 30 tööpäeva ning Ostja kaotab seetõttu huvi toote ostmise vastu, on tal õigus oma tellimus tühistada. Müüja tagastab sel juhul ettemakstud summa 14 päeva jooksul.
5.3 Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. makeup24.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.4 Valides tarneviisiks kulleri, antakse tooted Ostjale kulleri poolt üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitab Müüja tungivalt toodete pakend üle vaadata. Väliste vigastuste korral on Ostjal õigus toodet mitte vastu võtta. Saatelehele alla kirjutades kinnitab Ostja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ning nähtavate vigastusteta või ta on pakendi seisundiga rahul. Vigastatud pakendiga toote vastuvõtmisest keeldumiseks tuleb see tagastada kullerile ning informeerida Müüjat aadressil info@makeup24.ee.
5.5 Valides tarneviisiks Smartposti või Post24 teenuse, kohustub Ostja pakile järele minema 7 päeva jooksul peale paki kohalejõudmisest teatava SMS-i või e- kirja saabumist. Kui Ostja pakki 7 päeva jooksul välja ei võta, saadetakse pakk tagasi Müüjale. Sellisel juhul kohustub Müüja Ostjale tagastama kauba eest tasutud summa. Tagastamisele ei kuulu transpordi eest tasutud summa.

Tagasi algusesse

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1 Kui Ostja soovib pärast tellimuse esitamist ja enne Müüja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata aadressil info@makeup24.ee ning märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda, lisaks eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev ja kontakttelefon.
6.2 Ostja vőib ostutehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamiseks tuleb esitada avaldus Müüja aadressil info@makeup24.ee. Toode peab tagastamisel olema avamata originaalpakendis. Nii toode kui ka pakend ei tohi olla rikutud või kasutamise tunnustega. Pakendi avamiseks loetakse ka pakendi kileümbrise rikkumist või eemaldamist.
6.3 Ostja poolt tasutud kauba kohaletoimetamise kulu kauba tagastamise korral hüvitab Müüja. Ostutehingust taganemisel tasub tagastamisega seotud kulud Ostja, kuid mitte rohkem kui 10 euro väärtuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
6.4 Kui tagastatav toode või selle pakend on Ostja poolt vigastatud või rikutud, on makeup24.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab makeup24.ee tasaarveldamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks sõltumatu ekspert. Esimese kuue (6) kuu jooksul peale ostu sooritamist tehtud ekspertiisiga seotud kulud tasub Müüja välja arvatud juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
6.5 Müüja kannab kauba tagastamisel Ostjale tasutud summa tagasi 30 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine Müüjale. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab Müüja toote eest tasutud summa tagasi koos transpordimaksumusega.

Tagasi algusesse

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses.
7.2 Ostja kohustub kasutama makeup24.ee teenust tuginedes Eesti Vabariigi seadustele ja heale tavale.
7.3 makeup24.ee ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote viibimine on tingitud asjaolust, mida makeup24.ee ei saanud mõjutada ning mille saabumist makeup24.ee ei saanud ette näha (vääramatu jõud).

Tagasi algusesse

8. Isikuandmed ja privaatsus

8.1 Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse vaid müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
8.2 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
8.3 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.4 Müüjal on õigus edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus.
8.5 Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
8.6 Ostjal on õigus kontrollida ennast puudutavaid isikuandmeid, neid muuta või paluda oma isikuandmete registrist eemaldamist.

Tagasi algusesse

9. Muud tingimused

9.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.2 makeup24.ee Tingimustest tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel on osapooltel võimalik pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

Tagasi algusesse